Reference

 1. HOTELI BERNARDIN d.d.
 2. SPLOŠNA PLOVBA,podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu, d.o.o.,
 3. MESTNA OBČINA KOPER
 4. BANKA KOPER d.d
 5. BITERMO NEPREMIČNINE, d.o.o.
 6. OBČINA PIRAN
 7. PRIMORJE d.d. v stečaju
 8. AKRO-IN.uvoz-izvoz, veletrgovina, storitve, zastopanje, d.o.o.,
 9. ARCHITECTA d.o.o.,
 10. PROJEKTIVA  PORTOROŽ d.o.o
 11. SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o
 12. ADRIA DOMUS d.o.o.,
 13. SURF-Trgovina in storitve, d.o.o.,
 14. GEOTIM 89, geodetske in druge storitve d.o.o.,
 15. ELEKTRO PRIMORSKA Podjetje za distribucijo električne energije d.d
 16. Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o.,