Ostale storitve

Dodatno vam v sodelovanju  z zunanjimi sodelavci  nudimo naslednje storitve:

  • Geodetske storitve
  • Izdelava energetske izkaznice
  • Cenitve nepremičnin sodno zapriseženega cenilca
  • Izdelava projektne dokumentacije
  • Pridobitev gradbene dokumentacije
  • Izvedba gradbenih del
  • Trženje nepremičnin v turistične namene
  • Čistilni servis
  • Selitveni servis

SPLOŠNI POGOJI  CENIK